Share This Post

Hoërskool Kwartaal 2 Eksamenvraestelle

Hoërskool Kwartaal 2 Eksamenvraestelle

Die tweede kwartaal se eksamens is om die draai! Hierdie versameling van eksamenhulpmiddels sal jou leerders help met hul voorbereiding vir die eksamen. Hier onder is eksamenhulpmiddels vir hoërskoolleerders (graadagt tot -twaalf) en jy kan hier ‘n versameling van laerskoolhulpmiddels sien.

Ons het ook hulpbronversamelings vir laerskole-eksamens en hoërskool-eksamens beskikbaar.

Graad 8

Afrikaans

BEGRIPSTOETS – REIK NA DIE STERRE (AFRIKAANS HT/EAT SENIOR FASE)

GRAAD 8 TAAL 2022

Wiskunde

GR 8 WISKUNDE OEFENTOETS + MEMO: EKSPONENSIËLE VORMS TELGETALLE, EKSPONETWETTE, NUMERIESE PATRONE.

2022 – KWARTAAL 2 – GRAAD 8 – WISKUNDE – KONTROLETOETS

Natuurwetenskappe

2022 – KWARTAAL 2 – GRAAD 8 – NATUURWETENSKAPPE – KONTROLETOETS

GRAAD 8 NATUURWETENSKAPPE OEFENVRAESTEL 1

Sosiale wetenskappe

GR.8 GEOGRAFIE KWARTAAL 1 & 2 OPSOMMINGS BUNDEL VIR EKSAMEN PPT EN PDF

Ekonomie en bestuurwetenskappe

GRAAD 8 EBW KWARTAAL 2 2022 HULPBRONNE

Lewensoriëntering

2022 – KWARTAAL 2 – GRAAD 8 – LEWENSORIËNTERING– KONTROLETOETS

Graad 9

Afrikaans

GRAAD 9 FAL KWARTAAL TOETS

AFRIKAANS OEFEN TOETS

Wiskunde

2022 – KWARTAAL 2 – GRAAD 9 – WISKUNDE – KONTROLETOETS

Natuurwetenskappe

GRAAD 9 KWARTAALTOETS (KWARTAAL 2)

2022 – KWARTAAL 2 – GRAAD 9 – NATUURWETENSKAPPE – KONTROLETOETS

Ekonomie en bestuurwetenskappe

GRADE 9 EMS TERM 2 2022 RESOURCE PACK

EBW GR 9 JUNIE EKSAMEN VRAESTEL 1 MET MEMO

Graad 10

Afrikaans

GRAAD 10 FAL – VRAESTEL 1

AFRIKAANS ADVERTENSIE GR9 AFRIKAANS HT / EAT / 2E T VRAE EN MEMO INGESLUIT.

Wiskunde

2022 – KWARTAAL 1 – GRAAD 10 – WISKUNDE – ONDERSOEK & KONTROLETOETS

Fisiese wetenskappe

2022 – KWARTAAL 1 – GRAAD 10 – FISIESE WETENSKAPPE – KONTROLETOETS

Toerisme

GR.10 TOERISME, JUNIE EKSAMEN, KWARTAAL 2

Besigheidstudies

GR10 BS 4KLASTOETSE KW2 ALLE ONDERWERPE

Siviele tegnologie

SIVIELE TEGNOLOGIE GR.10 JUNIE VRAESTEL

Grade 11

Afrikaans

GR. 11 AFRIKAANS HUISTAAL LETTERKUNDE EKSAMEN

OLIMPIESE SPELE: LEESBEGRIP OPSOMMING WOORDSTRUKTURE

Wiskundige geletterdheid

2022 – KWARTAAL 1 – GRAAD 11 – WISKUNDIGE GELETTERDHEID – OPDRAG & KONTROLETOETS

WISKUNDE LIT\GR11\TAAK 4\HALFJAAREKSAMEN VR 1

Fisiese wetenskappe

2022 – KWARTAAL 1 – GRAAD 11 – FISIESE WETENSKAPPE – KONTROLETOETS

Besigheidstudies

GR11 BS 9KLASTOETSE KWARTAAL 2 ALLE ONDERWERPE

Toerisme

GR.11, TOERISME, FORMELE ASSESSERING, JUNIE EKSAMEN

Verbruikerstudies

GR.11 VERBRUIKERSTUDIES – VOEDSEL EN VOEDING – MAKRO- EN MIKROVOEDINGSTOWWE, WERKKAART/KLASTOETS

Grade 12

Afrikaans

GRAAD 12 AFRIKAANS HT MIS HERSIENING

Wiskunde

2022 – KWARTAAL 1 – GRAAD 12 – WISKUNDE – WERKSOPDRAG , ONDERSOEK & KONTROLETOETS

Wiskundige geletterdheid

GRAAD 12 WISKUNDE GELET JUNIE 2016 VRAESTEL 1

2022 – KWARTAAL 1 – GRAAD 12 – WISKUNDIGE GELETTERDHEID – ONDERSOEK & KONTROLETOETS

Fisiese wetenskappe

2022 – KWARTAAL 1 – GRAAD 12 – FISIESE WETENSKAPPE – KONTROLETOETS

Besigheidstudies

GR12 BS KLASTOETSE KWARTAAL 2 ALLE ONDERWERPE

Toerisme

GR.12, TOERISME, FORMELE ASSESSERING, JUNIE EKSAMEN

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.